Menu luk

Leder: Bæredygtighed er også konkret virkelighed for os som finansansatte

Når det kommer til bæredygtighed og klima er meget af det, der for ganske få år siden måske var lidt fjernt for mange af os, nu helt anderledes nært. Især klimaudfordringen er gået fra at dukke op i erklæringer og på topmøder til på mange områder at være virkelighed og hverdag.

25. okt. 2021
Af Kent Petersen, tidligere formand
kp@finansforbundet.dk

For nogle fylder det meget i dagligdagen, for andre endnu lidt mindre. Men uanset hvordan vi vender og drejer det, har det langsigtede perspektiv på vores klodes tilstand, manifesteret sig som et helt centralt pejlemærke for forretning, for politisk debat og i stadig højere grad i vores liv og for de valg, vi træffer som mennesker.

Det er også blevet en helt konkret faktor i vores arbejdsliv i finanssektoren, som – sammen med alle de andre branchepartnerskaber – er med til at løfte den enorme, fælles opgave, vi står over for som samfund.

Derfor er begrebet flyttet helt ind i maskinrummet og dagligdagen på en måde, de færreste af os nok havde forestillet os. Selvom man som finansansat er vant til, at paletten er mere end bred.

I Finansforbundet har vi taget initiativ til et konkret uddannelsestilbud, hvor vi i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter tilbyder en bæredygtighedsoverbygning på fagligheden hos – i første omgang - rådgiverne. Her fylder klima naturligt en del, men vi har også gjort en dyd ud af at brede bæredygtighedsperspektivet ud i forbindelse med uddannelsen. Initiativet spiller tæt sammen med sektorens samfundsbidrag på området: Sammen med at flytte investeringer fra sort til grøn, er kundedialogen helt central for den samlede indsats.

Derfor spiller vi gerne ind med et kompetenceudviklingstilbud, som giver mening for den enkelte, men også i den store sammenhæng. Og som derfor i allerhøjeste grad giver mening for os som organisation at være med til at sætte i søen.

Vi arbejder nemlig altid at gøre en konkret forskel for dig som medlem. Også på de store samfundsudfordringer. Når de ender med at have indflydelse på hverdagen for finansansatte, har vi faktisk pligten til det.

Derfor interesserer vi os f.eks. også for, hvordan vi bedst muligt skaber fremtidens arbejdsliv i en hybrid virkelighed. Derfor fokuserer vi også på, hvordan de sociale dimensioner af bæredygtighedsbegrebet skal styrkes i vores velfærdssamfund. Derfor kommer vi også til at se nærmere på, hvordan vi etisk skal forholde os til den enorme betydning, data er ved at få i vores liv. Bare for at tage nogle af eksemplerne.

Det gør vi, fordi det er bevægelser, der får betydning for dig og for os. Og fordi vi i fællesskab kan skabe initiativer, der kan bidrage helt konkret i hverdagen - også når udfordringerne er de helt store.